MỤC TIÊU

-    Là nhà đầu tư tiên phong tại vùng đất mới đầy tiềm năng - Phú Quốc

-   Góp phần nâng cao hiệu quả của công cuộc đầu tư phát triển đảo Phú Quốc thông qua việc đầu tư và phát triển dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato nằm ở vị trí quy hoạch chiến lược Phú Quốc theo quy hoạch chung tầm nhìn 2030 toàn đảo.

-    Định hướng đối tác là nền tảng của mọi hoạt động, xây dựng mối quan hệ lâu dài, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.

-   Xây dựng một đội ngũ ưu tú, trong đó tất cả các thành viên đoàn kết và hướng tới tương lai của 99mountains.